Aktiviteter

När ni besöker Tvällens Värdshus, varför inte också passa på att…

Vandringsleder
Stigar i Bogen-Tvällen-Timbonäs-Långnäs. En mängd stigar genom gammal finnbygd med en total längd om 65 km. Här finns ängar som brukas enligt gamla metoder med rara växter, stenar med trollrunor och mycket annat. Finnvägen är en 21 km lång orangemärkt vandringsled som startar vid Fredros Herrgård (i S-kurvan vid spikmagasinet) och går till Bogens kyrka. Från Finnvägen finns en led, även den orangemarkerad, som passerar Abborrsjön och Timbonäs, där flera olika sträckningar ansluter.

Fiske
I området finns mycket goda möjligheter till ett omväxlande fiske. Från pärlande småälvar till trollska små tjärnar med abborre till mindre sjöar med öring och trolling efter storörin,regnbåge finns i stocktjärn.Fiskekort finns att köpa på värdshuset .

Finngårdar
I omgivningarna finns flera välbevarade finngårdar som Kvarntorp och Ritamäki som kan besökas under sommaren. Kvarntorp öppet dagligen från slutet av maj t.o.m. augusti. Ritamäki klassad som kulturmiljö av riksintresse och naturreservat. Sveriges senast bebodda finngård.

Kanotleder
Genom området finns flera utmärkta kanotleder.